Inkassoteenused

  • võlgade sissenõudmine
  • inkassomenetlus kuni kohtuliku lahendini
  • kadunud võlglaste ülesleidmine
  • võlgade ülesostmine

Detektiiviteenused

  • taustauuringud
  • kadunud isikute ülesleidmine
  • kuriteoohvrite nõustamine
  • DNA test
  • nõustamisteenused

 

TL Infobüroo OÜ
Kontakt: Talvo Laanoja
E-mail: talvolaanoja@yahoo.com
Telefon: 51 942 221